spojení

s12

Jste na stránkách SPOJENÍ, občanského politického
hnutí, které podporuje otevřenou spolupráci občanů,
jejich iniciativ a hnutí. Chceme umožnit kandidaturu a
zvolení do Sněmovny Parlamentu ČR a do krajských
a obecních zastupitelství těm občanům, kteří si získali
důvěru veřejnou prací ve svém regionu – a chceme
prosadit, aby ti, kteří zklamali, mohli být odvoláni.
Dále navrhujeme úpravy volebního systému volební
systém
), podporující vznik zdravých poměrů ve
Sněmovně.

Naše stránky začínají přehledem hlavních problémů
dnešní neutěšené politické praxe. Následuje návrh
u nás nového způsobu výběru a kontroly politické
reprezentace přímo občany – další ze základních
částí tzv. přímé demokracie.*) Umožňuje to docela
neobvyklé občanské politické hnutí SPOJENÍ.
Připravili jsme pro Vás informace o tom, jak takové
hnutí funguje rozbor a návrh, podrobněji »články),
a také návrh jeho »stanov.

Rádi bychom, abyste takto představené hnutí SPOJENÍ
posoudili, a – bude-li se Vám líbit – abyste vyjádřili
svým podpisem požadavek, aby občanské politické
hnutí SPOJENÍ vzniklo vaše podpisy). Tento Váš podpis na formuláři, který je dále na našich stránkách ke stažení podpisový arch (pdf), Vás k ničemu nezavazuje, ale je potřebný k tomu, aby občanské politické hnutí SPOJENÍ ministerstvo zaregistrovalo, a hnutí Vám mohlo sloužit.

Pokud Vás zajímá další vývoj, nebo si přejete na vzniku, nebo na činnosti SPOJENÍ spolupracovat, nebo jakkoliv přispět, napište nám (zde najdete naše adresy: »kontakt).

Děkujeme za Vaši podporu a Vaše podpisy, těšíme se na Vaše návrhy a připomínky,

 1. Josef Mrázek, Zdeňka Radičová, Štěpán Forgáč,
  přípravný výbor občanského politického hnutí

 2. Aufzählungszeichenspojení

Černošice, Bruntál, Zlín,
ČR, Evropa

 1. 7.5.12

 2. (stránky založeny 21.4.12, naposled aktualizovány 25.10.13)

texty z našich stránek
a podklady ke stažení
(ve formátu pdf)

 1. Aufzählungszeichenspojení...rozbor
  a návrh...vaše
  podpisy

  (2 strany)

 2. Aufzählungszeichennávrh stanov
  (2 strany)

 3. Aufzählungszeichenpodpisový arch
  (1 strana)

spojeni.org

občanské

politické hnutí

(v přípravě)

ukázky z této rozpracované publikace:

»z úvodu:

»přehled a odkazy: »Demokracie
v praxi Švýcarska – základní prvky, procesy, souvislosti – přehled, praxe, dějinný vývoj
na našich stránkách

 1. *)více o přímé demokracii, o tom co vlastně je, a co všechno k ní patří, např. v publikaci »Fungování demokratického státu na příkladě Švýcarska

  dále připravujeme online publikaci Demokracie v praxi Švýcarska – základní prvky, procesy, souvislosti – přehled, praxe, dějinný vývoj
  v kvalifikovaném mezinárodním teamu, přímo od pramenů, ve všech souvislostech (samozřejmě že nijak upravovaných, nebo převykládaných či ze souvislostí vytržených), zde jsou odkazy k naší inspiraci a hlavnímu z pramenů, Historickému lexikonu Švýcarska (online publikace multidisciplinárního kolektivu 2500 kvalifikovaných autorů), a tam na heslo demokracie (přehled, dějinný vývoj, včetně demokracie přímé): »francouzsky, »italsky, »německy

Demokracie je takové uspořádání státu, v kterém „lid“ (řecky demos), tedy společenství všech plnoprávných občanů (samozřejmě včetně nezávislých a kvalifikovaných odborníků a nezávislých a kvalifikovaných volených zástupců) – a ne (pouze) jedinec nebo (malá) skupina či některé skupiny mocných – (skutečně) vykonává správu věcí společných, veřejných, včetně vládnutí – neboli suverenitu.

(anglicky: sovereignty, state authority, francouzsky: souveraineté,
italsky: sovranità, potere politico, německy: Souveränität, Staatsgewalt) 1. AufzählungszeichenProgramem S 12 je prosazovat, aby Ústava ČR, zákony o lidských právech, obecné zákony, zásady všeobecné mravnosti a principy demokratického, právního, sociálního a ekonomicky odpovědného státu, byly respektovány při každém politickém rozhodování a aby tak sloužily jak jednotlivým občanům a zájmům místních společenství, tak i prospěchu celé české, moravské a moravskoslezké společnosti.
  Občanskou spoluprací na tomto základě chceme rozvíjet pro všechny občany příjemnou Českou republiku a zlepšovat její postavení v Evropě.

 2. AufzählungszeichenCílem hlavní činnosti S 12 je umožňovat občanům, kteří se hlásí k programu S 12, zavazují se ho respektovat a zúčastňují se debat o otázkách veřejného zájmu, účast v primárních volbách v místě, kde působí, a na základě jejich výsledku i na kandidátkách obecních a krajských voleb a voleb do Sněmovny PČR a do orgánů Evropské unie.
  Takto zvolení zastupitelé se za svou činnost budou zodpovídat pouze voličům, kteří je zvolili, nebudou od S 12 dostávat žádné příkazy.

 3. stanovy, kap. I., čl. 5 a 6)