s12

spojení

 1. ROZBOR SITUACE S KTEROU NEJSME
  SPOKOJENI – A NÁVRH ŘEŠENÍ

 2. další úvahy, které vedly k tomuto shrnujícímu rozboru a návrhu, najdete v našich »článcích, návrh úprav volebního systému na další stránce »volební systém


 3. Milí spoluobčané,
           chceme žít v pohodě, v přátelském a dobře uspořádaném světě a nemít pocit, že plno věcí se dělá zbytečně špatně? Zatím jsme daleko od spokojenosti. Co s tím?
           Uklidit doma, to může zkusit každý sám, ale opravit věci ve veřejném zájmu musíme společně, a tak se poraďme, jak na to.
           Stát je ve špatných rukou. Vláda ho špatně řídí a připravuje špatné zákony a Parlament je schvaluje, místo toho aby vládu vyhnal. Sedí v něm koaliční poslanci, na které nemáme páky. Po dvou letech je podporují jen ti, kterým dali nespravedlivé výhody. Ani nevíme, kdo je vybral. Víme, že lhali a až po volbách ukázali, k čemu a komu vlastně slouží.

 4. AufzählungszeichenKRIZE STRANICKÉHO PARLAMENTNÍHO SYSTÉMU
           Nastala světová krize stranického parlamentního systému. Strany jsou mezičlánkem oddělujícím občany od místa, kde se rozhoduje, a jejich typická hierarchická struktura je příležitostí k tomu, aby jejich vedení bylo zkorumpováno a dávalo poslancům, vázaným poslušností, příkazy rozhodovat ve prospěch těch, kteří si stranu koupili.
           Vrcholu to dosáhlo u koalice z roku 2010. Věci veřejné se spolčily se stranami, které mají bezohlednost přímo v programu. Ale během posledních dvaceti dvou let za žádné vlády nebyl náš stát spravován moc dobře.
           Lékem není ani zakládat nové strany slibující poctivost. Tak jsme již naletěli opakovaně. Když do toho dá někdo peníze, chce, aby mu strana vynášela. a kdo se nedá rovnou koupit, na toho je nalíčena past pěti procent

 5. AufzählungszeichenJAK UMOŽNIT ÚČAST VE VOLBÁCH A ZVOLENÍ LIDÍ DOBRÉ VŮLE
           Naším cílem není ubrat voliče stranám, kterým lze uvěřit, že budou hájit zájmy občanů, ale umožnit všem, kteří by znechuceni ani nešli k volbám, nebo promarnili své hlasy nedosažením 5%, dostat do sněmovny své zástupce a zlepšit tak postavení běžných občanů.
           Těch 5%, to je jedna z překážek, se kterými se musí počítat, protože představa, že se bude volit podle lepších pravidel, než jsou dána dosavadními zákony, je nereálná. Stejně tak je nutné vycházet z Ústavy ČR v její platné podobě a ta pro volby do Sněmovny PČR stanoví poměrný systém.
           Kvalitu sněmovny však můžeme i při platnosti stávajících zákonů ovlivnit lepším způsobem výběru kandidátů a vyvázáním aspoň části zvolených poslanců z područí politických stran. Právě to odpovídá dikci i duchu Ústavy ČR.
           A tak jsme vymysleli způsob, jak dostat do parlamentu občany, kteří si získali důvěru voličů a byli přímo jimi vybráni a jsou vázáni jen respektováním Ústavy ČR, zákonů o lidských právech a všeobecné mravnosti a toho, čím si důvěru občanů získali a za co jsou jim odpovědni.
           Shrnuto, musí to být lidé dobré vůle, jejichž programem je rozumně sloužit spoluobčanům i příštím generacím. To je obecné vyjádření toho, s čím přijdou do sněmovny.
           Nevadí nám, když při jednání projeví různé názory, to dokonce pomůže najít nejprospěšnější řešení. Nebude jim v tom bránit žádné vedení strany přikazující, aby prosazovali, co si kdo objednal.

 6. AufzählungszeichenOBČANSKÉ POLITICKÉ HNUTÍ „SPOJENÍ“
           Připravili jsme docela neobvyklé občanské politické hnutí a pojmenovali ho
  SPOJENÍ. Nemá mocenskou hierarchickou strukturu, neumožňuje obchodování s politickou mocí a nedává poslancům, které přivedlo do Sněmovny, příkazy a přesto jejich úsilí soustřeďuje jednoduchým programem obsaženým v předchozím odstavci ke prospěchu občanů.
           Důležité je, aby občané znali toho, koho volí a kandidát aby věděl, že musí jednat podle výše uvedených zásad a toho, co slíbil voličům a že se jim z toho bude zodpovídat.
           Stanovy hnutí určují, za jakých podmínek se mohou primárních voleb v dané oblasti zúčastnit, a na kandidátku voleb do sněmovny i jiných voleb dostat, i nečlenové hnutí.
           Tato služba pro angažované neorganizované občany a členy iniciativ je významným úkolem občanského politického hnutí
  SPOJENÍ. Umožňuje účast širokého spektra aktivních občanů schopných získat si voliče a jejich spojením na společné kandidátce zdolat kritickou hranici pěti procent.
           Občanské politické hnutí
  SPOJENÍ nebude dostávat korupční peníze, protože poslancům a zastupitelům za SPOJENÍ zvoleným nebude moci dávat žádné příkazy, aby jednali v zájmu korupčníků. Členové SPOJENÍ nebudou mít ani žádné výhody v primárkách, budou zařazováni na kandidátku podle přízně volitelů, o kterou se budou ucházet stejně jako neorganizovaní občané a členové iniciativ.
           Z toho, co je uvedeno, vyplývá, že práce v občanském politickém hnutí
  SPOJENÍ bude vyžadovat dost obětavosti a nadšení pro dobrou věc. Takoví lidé jsou a tyto vlastnosti budou konečně moci uplatnit.
           Možná jste to právě Vy a prvním úkolem, kterého se můžete ujmout, je poslat trochu, nebo hodně podpisů.


 7. ... o tom, jak můžete podepsat, píšeme na příští stránce
  »
  vaše podpisy

tento text ke stažení
ve formátu .pdf

 1. Aufzählungszeichenspojení...rozbor a návrh...vaše
  podpisy

  (2 strany, spolu s úvodem vstupní stránky a textem
  „Vaše podpisy“)

spojeni.org

občanské

politické hnutí

(v přípravě)

 1. AufzählungszeichenKrize stranického parlamentního systému

 2. AufzählungszeichenJak umožnit účast ve volbách a zvolení lidí dobré vůle

 3. AufzählungszeichenObčanské politické hnutí
  „Spojení“