spojení

s12

 
 1. První ČLÁNKY, v kterých rozvádíme výchozí „Rozbor situace s kterou nejsme spokojeni – a návrh řešení“ nebo v kterých uvažujeme dál.

spojeni.org

občanské

politické hnutí

         (v přípravě)

Napiště nám, těšíme
se na Vaše komentáře,
poznámky či návrhy
(naše adresy, e-maily,
možnosti, jak se
s námi spojit jsou
uvedeny zde
»kontakt)


Diskutujte na Britských listech – i s námi, články autorů S12: »Štěpán Forgáč, »Josef Mrázek, »Zdena Radičová

 1. AufzählungszeichenNový volební zákon zlepší správu státu

 2.          Josef Mrázek, vyšlo také jako článek na »BL, 14.9.13

 3. příspěvek k diskusi o změnách volebního, reprezentativního politického systému, dokumentované na našich stránkách: »volební systém – DISKUSE

 4.  

 5. AufzählungszeichenPřímá volba poslanců v České republice – také jejich přímá kandidatura, přímá spolupráce s občany a přímá odpovědnost jim »S12, 6.9.13

 6.          Josef Mrázek, Zdena Radičová, také na BL, 6.9.13, s titulkem: Jak přimět politický systém, aby se sám léčil a vyléčil (bez příloh) »BL

 7.  

 8. AufzählungszeichenKrize stranické politiky a co s tím udělat / v BL s titulkem: Jak rozumět chování prezidenta Zemana

 9.          Josef Mrázek, BL, 25.6.13

 10.          ... dozrává krize stranické politiky ... a něco se s tím bude muset dělat ... [Zeman] pochopil, že pes je zakopán v tom, že zastupiteli a poslanci se stávají ti, které „vybrala“ strana a voliči je zpravidla neznají, nebo to jsou známí dinosauři, odtržení od reálného světa. A ani když se svým chováním znemožní, nebo se projeví jako prodejní, není možné je odvolat. Aby se to trochu napravilo, mělo ba se začít třeba od změny volebního zákona ... Zeman se, například, zmiňuje o volném výběru kandidátů napříč stranami. Směřuje tak stejným směrem, jako projekt spojeni.org [s12 spojení], jen s tím rozdílem, že ten by se dal uskutečnit i bez změny zákonů ...

 11.          ... občanské iniciativy [by měly] vymahat nový [lepší] volební zákon a ne, co stejně nastane, a co přitom konzervuje selhávající stranický systém ... »BL

 12.  

 13. AufzählungszeichenPetiční výbor sněmovny, dříve dutá vrba, místo marného stěžování

 14.          Josef Mrázek, BL, 18.4.13

 15.          Skupina aktivistů hlásících se k Holešovské výzvě sebrala desetitisíce podpisů pod petici, požadující, aby předseda vlády odstoupil, protože vláda škodí a nedůvěřuje jí ani deset procent občanů a nemá ani zákonnou oporu, protože koalici tvoří strana, která neprošla volbami. Příležitost podepsat petici měl jen maličký zlomek těch, kteří s vládou nesouhlasí, ale podpisy byly sbírány v různých částech státu a výrazně odmítavý postoj k vládě se potvrdil všude ... »BL

 16.  

 17. AufzählungszeichenObčanské fórum a plány na lepší politiku v Británii a v Česku

 18.          Josef Mrázek, BL, 27.9.12

 19.          Článek „Vzít věci do vlastních rukou“ (»BL) nás informuje, že Andreas Whittam Smith, zakladatel britského deníku Independent založil, v reakci na všeobecný hněv britských občanů na politiku a politiky, hnutí Demokracie 2015. V roce 2015 totiž mají být v Británii parlamentní volby, které chce Smith zásadním způsobem ovlivnit pomocí zcela nového způsobu politiky.

 20.          Na otázku, zda něco podobného by nebylo možné také v České republice, již v předstihu odpověděl článek „Co dělat, než budou volby“ (»BL) Je sledován stejný cíl, jako v případě Whittama Smitha, ale nezávisle na Smithovi a trochu odlišnou cestou. Obdobnou úlohu jako Demokracie 2015 v Britanii má v našem případě občanské politické hnutí Spojení 12. Povšimněme si toho, v čem jsou oba plány podobné a v čem se liší ... »BL

 21.  

 22. AufzählungszeichenCo udělat, dříve než budou volby (pdf na našich stránkách)

 23. Josef Mrázek, první verze na BL, 1.6., a 6.6.12 aktualizovaný článek s připomínkami spoluatorů Štěpána Forgáče, Zdeny Radičové, Vladimíra Rotta na našem webu »pdf

 24. Listopad 1989 ... duben, květen 2012 ...

 25. ... a co dál ...

 26. Je zásadní rozdíl, jestli kandidáty vybírá strana podle ochoty plnit její příkazy, nebo jestli je vybírají přímo občané v primárkách podle toho, jak se s kandidátem seznámili při jeho práci a na debatách v regionu ...

 27. ... přímá kandidatura, přímá volba, přímá spolupráce kvalifikovaných odborníků na věcných řešeních

 28. Občanské politické hnutí SPOJENÍ ... může přinést do politiky nové principy, které odstraňují závažné vady stranického systému:

 29. kandidáty pro volby vybírají občané, občanské politické hnutí SPOJENÍ ve své servisní funkci poskytuje kandidátku (všem těm, které občané – a pouze oni – vybrali)

 30. zvolení poslanci a zastupitelé pracují přímo s občany – občanské politické hnutí SPOJENÍ jim (samozřejmě) nedává žádné příkazy

 31. soutěž věcných řešení o největší prospěšnost pro občany, jak ji umožňuje občanské politické hnutí SPOJENÍ – místo soutěžení politických stran o moc

 32. odborné schopnosti jako základní kritérium u státní správy – od ministerského předsedy po posledního úředníka – jak požaduje občanské politické hnutí SPOJENÍ ...
  ... celý, aktualizovaný článek »na našich stránkách (pdf) a první verze na »BL

 33.  

 34. AufzählungszeichenAlternativa současné stranické nedemokracii

 35.          Štěpán Forgáč, BL, 15.5.12

 36.          ... Politické strany pravé i levé nás několikanásobně přesvědčily o tom, že nejsou schopny hájit zájmy lidu a naopak mu škodí ...

 37.          ... Zásadní změna může spočívat v nahrazení současného stranicko zastupitelského systému systémem občansko zastupitelským ... pronikáním občanských zastupitelů do zastupitelských pozic na úkor zastupitelů stranických. Celý proces postupného odstavování politických stran od moci lze realizovat skrze volby na jakýchkoliv úrovních za současně platné legislativy ... »BL

 38.  

 39. AufzählungszeichenPoučme se z přírody, jak čelit úkladům politického prostředí

 40.          Josef Mrázek, BL 16.4.12

 41.          ... přání občanů zlepšit poměry selhává. Řízení státu je v rukou stranického systému, který neovládají občané, ale lobisté a prostředníci, kteří tam uplatňují zájmy kapitálových skupin cestou vysoké korupce. Hledejme způsob, jak této situaci čelit ...

 42.          ... Naděje Karla Havlíčka Borovského, že občané rozpoznají strany despotické a nespravedlivé od stran lidem prospěšných byly zklamány již dávno a přišla doba, kdy nacisté, fašisté a komunisté zastihli lidstvo neschopné se bránit totalitním ideologiím. „Demokratické“ zvolení Hitlera naznačilo, že stranická parlamentní demokracie není žádnou zárukou. a tak byla v Evropě hledána zhruba od poloviny minulého století cesta, jak čelit vadám klasického stranického systému ... »BL

 43.  

 44. AufzählungszeichenOzdravme občanskou společnost a donuťme politiky sloužit občanům

 45.          Josef Mrázek, Štěpán Forgáč, Zdena Radičová, BL, 29.3.12

 46.          ... [podívejme se], co se dá udělat u nás ... Klasické politické strany s hierarchickou strukturou, kde stačí koupit jejich vedení, se staly překážkou blokující snahu o nápravu ...

 47.          ... mnozí občané nepřicházejí volit a stále dost je těch, kteří volí své škůdce. Po volbách je potom většina občanů odkázána na čtyři roky čekání na to, aby se to opakovalo ... formují [se] představy, co by se mělo změnit, ale chybí reálná představa cesty ...

 48.          ... Na násilnou revoluci to zatím nevypadá, a kdyby byla, tak by asi vyústila ve vítězství nové garnitury lumpů ...

 49.          ... Východiskem k úspěchu nového způsobu politiky je obnovení zdravé občanské společnosti ... ve všech končinách naší vlasti [vytvořit] skupiny občanů, které by spojoval úmysl dát do pořádku věci veřejného zájmu v obci, kde žijí ... také se domluvit s podobnými skupinami na okrese a potom i v kraji, a ve spolupráci s nimi najít spolehlivé kandidáty do Sněmovny ... »BL

 50.  

 51. AufzählungszeichenExekutoři potvrdili Marxovo učení a co z toho plyne

 52.          Josef Mrázek, BL 21.2.12 (a 4.5.12, titulek redakce)

 53.          ... Zákon o soudních exekutorech (120/2001 Sb.) je nepřehledný a složitý a nepřijatelně nebezpečný pro všechny občany ... dává exekutorům obrovské pravomoci, přímo je zmocňuje porušovat ústavu a lidská práva a jejich obětem není umožněno dostatečně se bránit ani tam, kde je křivda nepochybná. Umožňuje okrádat chudé i bohaté a ... přivést ty, kteří se ještě drží docela dobře nad vodou, zcela na mizinu a udělat z nich sociálně vyloučené, bezdomovce a sebevrahy.

 54.          Zakročit proti nepoctivému exekutorovi je prakticky nemožné. Srovnání následků zákroku exekutora a prohřešků hodnocených trestními sazbami je křiklavé. „Legální odměna“ a náklady exekutora jsou třeba stonásobek dlužné částky a neubrání se ani ten, kdo nic nedluží. Škoda způsobená zabavením ... a ... podvodným prodejem může být ještě daleko vyšší. Trest pro chybujícího exekutora, podobně jako trest za miliardovou škodu způsobenou za úplatek politikem, také žádný. Zákon ... umožňuje exekutorovi vykazovat lupičství jako bezchybný výkon služby ... »BL

 55.  

 56. AufzählungszeichenJak změnit politiku levně a v mezích zákona – praktický návod pro občany

 57.          Josef Mrázek, BL 20.1.12

 58.          ... beze změny politické praxe nemůžeme očekávat, že správa státu se konečně vydá cestou, na kterou jsme měli nastoupit hned po listopadu 1989 ...

 59.          ... Je tu však možnost dosáhnout změny postupem levným a v mezích zákona, kterému by se těžko dalo zabránit, pokud by se pro něj lidé rozhodli ...

 60.          ... Základní překážka, na které dosud troskotaly pokusy prosadit v politice něco nového, je to, že není takový program, pro který by se bez nákladné propagace rozhodlo více, než 5% voličů a dostalo se to do parlamentu. Ovšem na následnou zásadní změnu by i těch 5% bylo málo ...

 61.          ... Existuje však množství iniciativ, které se namnoze shodují v základních názorech, ale nechtějí se podrobit společnému velení ... Spojit voliče podporující tyto iniciativy do jediného celku a ponechat jim přitom jejich rozdílnosti názorů je možné, a vydalo by to mnohem více, než těch 5%. Je ale potřeba vyřešit přijatelný způsob spojení a zajistit aby všichni zúčastnění jednali v souladu se zájmy svých voličů ... »BL

 62.  

 63. AufzählungszeichenJak nahradit politické strany občanským politickým hnutím

 64.          Josef Mrázek, BL 27.12.11

 65.          ... Jsme rozhořčeni, ale nestačí jen vyměnit vládu ... je nutné vyměnit obsah Parlamentu ... Hrozí, že po volbách zase upadneme do područí politických stran a tak se to bude znova a znova opakovat ...

 66.          ... příliš často vidíme zdegenerovaný systém stran ovládaných ze stranické centrály bez toho, že by je občané mohli donutit k práci pro obyvatelstvo. Právě hierarchická mocenská struktura stran umožňuje bohatým zájemcům koupit si potřebné strany ... v typické straně se příkazy předávají shora k nižším složkám a poslancům. Tak může být vyřizována objednávka zajištěná korupcí ... Ideologie se používá jako maskování ...

 67.          ... Narušit tento systém je přesto možné ... Nový lepší způsob politiky leží před námi, stačí ho zvednout ...

 68.          ... Jsem přesvědčen, že stav společnosti a poznání, které je k dispozici, umožňuje založit životaschopné občanské politické hnutí odlišné od stran svým horizontálním zakotvením v regionech, vyhledáváním kandidátů pro volby podle jejich činnosti ve volebním obvodu a odmítnutím jejich řízení příkazy zhora. Dalším a klíčovým rozdílem by bylo, že každý kandidát by byl volen za to, co nabídl voličům, kteří ho v primárkách prosadili na kandidátku. Na ní mohou být spolu i kandidáti s odlišným světovým názorem a přesto nakonec mohou dojít ke stejnému, možná optimálnímu, věcnému řešení, rozhodne se až ve sněmovně. k odhlasování výsledku by docházelo mnohem snáze, než tvrdí kritici, ale nevědělo by se dopředu, jaký bude, protože by se to neřešilo v sekretariátu, ale až ve sněmovně. To by mohl být ten hledaný lepší způsob politiky ... »BL

Jak tyto tak další, novější články Josefa Mrázka a spoluautorů najdete ZDE »spojeni.org/jm